Nationella Riktlinjer lämnar nu BETA-fas och kommer att publiceras under 2021

För mer info, maila rogier.jongeling@bimalliance.se