Nyttor

  • Enkelt att ta fram krav och anvisningar för digitala informationsleveranser.
  • Sänker tröskeln för digitalisering. Passar även mindre organisationer och de med en låg digital mognad.
  • Effektiv spridning genom en egen digital portal.
  • Digitalt uppslagsverk som är lätt att använda och som ständigt uppdateras.
Läs mer

Vad är det du får?

  • En egen digital portal med krav och anvisningar som BIM Alliance hostar.
  • Urval av aktuella standarder och handböcker.
  • Verktyg och mallar för informationsleveranser.
  • Tillgång till ett innehållsrikt och lättnavigerat uppslagsverk.
  • Support och ständiga uppdateringar.
Läs mer

Exempel på tillämpningar i praktiken

Ett antal organisationer jobbar redan med vissa principer och standarder som utgör grunderna till Riktlinjerna. Läs gärna mer om Region Dalarnas webbportal för digitala anvisningar, Akademiska Hus verksamhetsmål och informationskrav, och fler goda och inspirerande exempel.

Läs mer

Vilken är målgruppen?

Nationella Riktlinjer är framtagna för de som ställer krav på digital information för byggd miljö och för de som berörs av kraven. Riktlinjerna passar de med lite erfarenhet, men även de som är insatta och de som är experter.

Läs mer

Innehåll

Nationella Riktlinjer är en sammanställning av standarder och handböcker kombinerat med best practice från branschen. Innehållet passar byggnader och anläggningar under projektgenomförande och förvaltning.

Läs mer