Vad är Nationella Riktlinjer?

Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö är en digital plattform som ger vägledning och stöd vid kravställning av digital information inom samhällsbyggnadsbranschen.

Plattformen skapar en koppling mellan mål, åtgärder och krav för den byggda miljön och krav på den digitala informationen om den byggda miljön, vilket är centralt för att möjliggöra måluppfyllelse och uppföljning.

Med Nationella Riktlinjer får du följande:

 • En egen digital plattform med krav och anvisningar som BIM Alliance tillhandahåller.
 • Urval av aktuella standarder och handböcker.
 • Verktyg och mallar för informationsleveranser.
 • Tillgång till ett innehållsrikt och lättnavigerat uppslagsverk.
 • Support och ständiga uppdateringar.
Läs mer

Nyttor

 • Enkelt att ta fram krav och anvisningar för digitala informationsleveranser.
 • Sänker tröskeln för digitalisering. Passar även mindre organisationer och de med en låg digital mognad.
 • Effektiv spridning genom en egen digital portal.
 • Digitalt uppslagsverk som är lätt att använda och som ständigt uppdateras.
Läs mer

Versionsreleaser

18 april, 2023

Release note 3.0.0

19 oktober, 2022

Release note 2.0.1

Nyheter

5 juni, 2024

Periodisk kontroll

13 mars, 2024

Granskning för kommande version under Q2

Kom igång med Nationella Riktlinjer

Genomgång och överblick av innehåll

Visningstillfällen

BIM Alliance arrangerar visningstillfällen om Nationella Riktlinjer. Du får en guidad rundtur som ger dig en inblick i den digitala plattformen och innehållet. Se exempel på hur användare har upprättat kravportaler och ställ frågor. Nästa tillfälle hittar du i kalendariet.

Inspelad rundtur

Vill du inte vänta på nästa visningstillfälle så rekommenderar vi att du ser ett inspelat visningstillfälle här. Viktigt att tänka på är att detta är gamla visningstillfällen, så det kan finnas förändringar i innehåll och funktionalitet jämfört med dagens version av Nationella Riktlinjer.

Mikroutbildning

Vill du få bättre förståelse för Nationella Riktlinjer och dess innehåll så rekommenderar vi en utbildning som har tagits fram i modulform. De tre modulerna innefattar följande:

 • Kort introduktion till hela utbildningen
 • Hur projekteringsledare på ett enhetligt sätt kan specificera leveranser av underlag från projektörer, till exempel en systemhandling
 • Informationsleveranskrav och anvisningar i en kravportal (vänder sig till de som ställer krav och de som berörs av kraven)

Du hittar länken till mikroutbildningen här!

Hur blir jag användare?

För att bli användare kontaktar du verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer. Ett licensavtal för nyttjanderätt av Nationella Riktlinjer signeras mellan er organisation och BIM Alliance. Ni anger vilka medarbetare som ska ha tillgång till Nationella Riktlinjer och de får användaruppgifter. Det finns ingen begränsning i antal personer som kan få tillgång.

Vill ni bli implementeringspartner tecknas ett avtal avseende implementeringspartner och ett licensavtal för nyttjanderätt av Nationella Riktlinjer (ingår i avgiften för implementeringspartner).

Läs mer om hur du blir användare och vilka licensavgifter som gäller här. Intäkterna för licenser går till att tillhandahålla och utveckla innehållet i Nationella Riktlinjer samt arrangera utbildningar och evenemang för användarna.

Tillämpningar i praktiken

Ett antal organisationer jobbar redan med vissa principer och standarder som utgör grunderna till Riktlinjerna. Du kan läsa mer om dessa goda exempel här!

Över tid har även flertalet kunder börjat nyttja möjligheterna att sätta upp en egen kravportal tillsammans med implementeringsledare. Exempel på företag som har tagit nästa steg är SISAB, Region Dalarna, Aros bostadsutveckling, Gästrike Vatten och många fler. Vill ni se ett exempel på en kravportal så rekommenderar vi att ni tar en titt på SISAB:s kravportal här!

Bli implementeringsledare eller implementera i vår organisation

Implementeringsledare

Certifierad implementeringsledare har genom utbildning fått en god överblick och kunskap om Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö. Det inkluderar kunskap om begrepp, processer, metoder och leveransspecifikationer för strukturerad digital informationshantering som baseras på standarder och best practice.

Implementeringsledare arbetar operativt med implementering av Nationella Riktlinjer i organisationer och projekt. Detta sträcker sig från tolkning och omarbetning i det strategiska arbetet till att sätta upp kravportaler för organisationen. Certifierad implementeringsledare blir du genom att medverka på en heldagsutbildning och få godkänt på en övningsuppgift. Här framgår vilka personer som är certifierad implementeringsledare länk.

Du och din organisation kommer som användare behöva stöd för att dra nytta av och implementera riktlinjerna för er kravställning av digital information. BIM Alliance hänvisar till våra implementeringspartners där du får stöd av certifierade implementeringsledare. Du hittar kontaktuppgifter här! Det är inte ett krav att använda certifierade implementeringsledare, men det underlättar er implementering. Alternativt kan ni välja att utbilda en eller flera personer från er organisation eller konsult som ni tar hjälp av.