Skip to main content
Release note

Release note 1.0.0

By 21 september, 2021april 21st, 2023No Comments
 1. Hem
 2. /
 3. Release note
 4. /
 5. Release note 1.0.0

Release note 1.0.0

Version 1.0.0 lanserades 1 september 2021.

Version 1.0.0 var helt lokal på WordPress och har därmed ingen backlog på Gitlab. Innehållande delar på Nationella Riktlinjer 1.0.0 beskrivs nedan:

Metoder

I version 1.0.0 lanserades 76 st metoder, se lista nedan:

 1. Anvisningar för PDF-handlingar
 2. Bas- och komplementfiler
 3. CAD-modellbaserat utsättningsunderlag
 4. Databas länkat till en 3D-CAD-modell
 5. Digitalisering och redovisning av information
 6. Dokumenthantering i tillgångsförvaltning
 7. Dokumentklassificering
 8. Egenkontroll för CAD-modeller
 9. Egenskaper enligt CoClass
 10. Egenskaper i en IFC-modell
 11. Filbenämning enligt BH90 – BSAB
 12. Filbenämning enligt BH90 – CoClass
 13. Filutbytesmatris
 14. Funktionell kravställning med Program för Teknisk Standard (PTS)
 15. Funktionella krav med CoClass
 16. Gemensam datamiljö – Tillgångsförvaltning
 17. Gemensam datamiljö i projekt
 18. Genomförandeplan för BIM
 19. Granskning av 3D-CAD-modeller med BCF
 20. Granskning av handlingar
 21. Gränsdragningsmatris
 22. Hänvisningar i handlingar
 23. Information för krav på loggbok
 24. Informationsbeteckning och informationsbeskrivning
 25. Informationskrav och informationsmodeller
 26. Informationsleveranskrav
 27. Informationsmodell vid upphandling
 28. Inmätning genom 3D-laserscanning
 29. Koordinatsambandsmodell
 30. Kvalitetskontroll av en sammansatt modell
 31. Kvalificerare för egenskaper (metadata för egenskaper)
 32. Lantmäteriets Nationella Specifikationer i relation till Nationella Riktlinjer
 33. Lokalt och globalt koordinat- och höjdsystem för en
 34. Leveransspecifikation för information
 35. Lägesstruktur
 36. Mappstruktur i projekt
 37. Miljöcertifiering – Information till bedömning av Miljöbyggnad
 38. Miljöcertifiering – Miljöcertifieringssystem och informationshantering
 39. Modelleringsanvisningar för 3D-CAD-modeller
 40. Modellsamordning
 41. Mottangande av tillgångsinformation
 42. Mängdavtagning från CAD-modeller
 43. Namnruta för CAD-modeller
 44. Namnruta för handlingar
 45. Nyttja 3D-CAD-modeller för kommunikation
 46. Nyttja 3D-CAD-modeller i fält
 47. Objektbibliotek
 48. Organisation för projektgenomförande
 49. Organisation för tillgångsförvaltning
 50. Programvaruspecifika inställningar vid leverans av CAD-modeller
 51. Organisationens informationskrav
 52. Projektinformationskrav
 53. Projektinformationsmodell
 54. RealEstateCore för tillgångsinformationsmodeller
 55. Referensbeteckning med CoClass
 56. Relation mellan BIP, BIMTypeCode, BSAB och CoClass
 57. Relation mellan BIP-, ETIM- och RSK-koder
 58. Relation mellan CityGML och IFC
 59. Relation mellan CoClass och AFF
 60. Relation mellan CoClass, fastAPI, Fi2, IFC och RealEstateCore
 61. Relation mellan CoClass och varuinformation
 62. Relation mellan 3D-CAD-modeller och sensorer
 63. Relation mellan 3D-CAD-modeller och produktdatablad
 64. Reviderings- och ändringshantering av en CAD-modell
 65. Revideringshantering (PM)
 66. Ritningsindelning
 67. Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater
 68. Strukturera objekt i modell
 69. Strukturerad lagerindelning
 70. Tillgång till produktinformation i livscykeln
 71. Tillgångsinformationskrav
 72. Tillgångsinformationsmodell
 73. Upplägg av en webbaserad kravportal
 74. Utbyte av en IFC-modell
 75. Utbyte av en LandXML-fil
 76. Visualisering av klimatdata

 

Värdelistor

I version 1.0.0 lanserades 26 st Värdelistor, se lista nedan:

 1. Ansvarig
 2. Avfallskoder
 3. Bestämningsgrad
 4. CoClass
 5. Detaljeringsgrad
 6. Dimensionalitet
 7. Dokumentklassificering
 8. Dokumentklassificering
 9. Färgkodning
 10. Gransknings-
 11. Innehåll
 12. Kvalificerare
 13. Kvalitetsmärkning
 14. Livscykelprocess
 15. Presentation
 16. Redovisningssätt
 17. Skeden
 18. Status
 19. Status
 20. Syften
 21. Säkerhetsklass
 22. SystemID
 23. TypeID
 24. TypeID
 25. Utseende
 26. Våningsplan

 

Begrepp

En begreppslista med samlade begrepp inom BIM och relaterade begrepp till vårt innehåll

 

Processer

En övergripande beskrivning av livscykelprocessen för byggd miljö samt följande processer:

 1. Granskning- och godkännandeprocess
 2. Leveransprocess
 3. Livscykelprocess
 4. Modellsamordningsprocess

 

Leveransspecifikationer

Riktlinjernas leveransspecifikationer innehåller specifikationer för informationen i typiska uppdragsresultat från projektörer och entreprenörer.

 

Mallfiler

Följande mallfiler levererades i version 1.0.0:

 1. CAD-filer
 2. Dokumentförteckning
 3. Filutbytesmatris
 4. Gränsdragning, detaljering och ansvar
 5. Leveransmeddelande
 6. Leveransspecifikation
 7. Namnruta
 8. Områdes-, byggnads- och plannummer
 9. Projektdefinitioner
 10. Ändringsmeddelande
 11. Ändrings-PM

 

Övergripande material på sidan som inte versionshanteras

I version 1.0.0 lanserades även följande övergripande Nationella Riktlinjer material:

 • Fastställda riktlinjer
 • Riktlinjer för dig
 • Goda exempel
 • Om riktlinjerna
 • Referenser
 • Kontakt