Skip to main content
Nyhet

Nytt och anpassat innehåll i Nationella Riktlinjer

By 21 juni, 2023No Comments
  1. Hem
  2. /
  3. Nyhet
  4. /
  5. Nytt och anpassat innehåll...

Nytt och anpassat innehåll i Nationella Riktlinjer

Ett flertal metoder har uppdaterats och ny metod för klimatkalkyler har tillkommit.

Två metoder för filbenämningar är helt omarbetade och är nu sammanslagna i en gemensam och omfattande metod kallat ”Filbenämning”. Här presenteras tre olika metoder för filbenämning som passar olika behov. Många olika exempel är inkluderade för olika typer av filer. Metoderna följer bland annat anvisningar enligt SIS Bygghandlingar, passar byggnader och (industriella) anläggningar, fungerar ihop med bland annat CoClass och kan tillämpas i hela livscykeln

Anpassning av ett antal värdelistor har skett, bland annat listan för ”Ansvarig part” med inspel från SIS Bygghandlingar, ”Gransknings- och godkännandestatus” enligt SS 32209:2022 och ”Dokumentklassificering” enligt IEC 61355 DCC har tillkommit.

En stor nyhet är leveransspecifikationerna. Leveransspecifikationerna följer samma standard sedan tidigare, men finns nu även för objekt och har ett mycket mer utvecklat innehåll. Leveransspecifikationerna är implementerade i PowerBI som underlättar användning avsevärt. Ni som är användare av Nationella Riktlinjer har möjlighet att ladda ner källfilerna till dessa tavlor i form av Excelfiler och PowerBI-filer, och kan därmed publicera egna leveransspecifikationer. Utveckling pågår av anvisning och utbildningsmaterial för er som vill framställa, anpassa och tillämpa dessa leveransspecifikationer.

Leveransspecifikationerna för objekt innehåller en mappning mellan benämning av egenskaper enligt CoClass, BIP och IFC. Mappning kan och bör utvecklas mer, men början finns.

Leveransspecifikationerna för dokument innehåller en mappning mellan dokumentklassificering enligt metadata.se och DCC.

Vi ser dessa leveransspecifikationer som ett stort steg framåt och kommer att uppdatera dessa allt eftersom utifrån input som vi får från användare och utifrån olika användarfall. Aros Bostad och Gästrike Vatten har redan börjat tillämpa leveransspecifikationerna för dokument och objekt i PowerBI.

Se vilka uppdateringar som har skett i Release note 3.0.0.