anläggning (CoClass)

byggnadsverk som inte är byggnad