ansvarsmatris (SS-EN ISO 19650-1:2019)

schema som beskriver deltagandet av olika funktioner under genomförandet av uppgifter eller leverabler

ansvarsmatris (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: