anvisning (NE: Svensk ordbok)

förklarande upplysning om lämpligt tillvägagångssätt

anvisning (NE: Svensk ordbok) förekommer även på följande sidor: