attribute (Swedish Building Services)

declaration of a property

attribute (Swedish Building Services) förekommer även på följande sidor: