avfall (ISO 21929-1:2011)

ämnen eller objekt som den ursprungliga innehavaren har kasserat eller avser eller måste kassera

avfall (ISO 21929-1:2011) förekommer även på följande sidor: