avhjälpande underhåll (SS-EN 13306:2010)

underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få en enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion

avhjälpande underhåll (SS-EN 13306:2010) förekommer även på följande sidor: