avveckling (Nationella Riktlinjer)

process som syftar till att omhänderta byggresultat som inte längre ska användas

avveckling (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: