BIM-samordnare modellsamordnare (Nationella Riktlinjer)

person som konkret ansvarar för koordination av arbetsgrupper i projekt och för tekniska direktiv för BIM, och för återkoppling till BIM-strategen

BIM-samordnare modellsamordnare (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: