BIM-strateg (Nationella Riktlinjer)

person som övergripande ansvarar för mål och riktlinjer för BIM, och för projektets eller organisationens behov av kompetenser och teknisk kapacitet

BIM-strateg (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: