BIM-strategi (Nationella Riktlinjer)

dokument som redovisar övergripande mål och riktlinjer för BIM i ett projekt eller för en organisation

BIM-strategi (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: