byggd miljö (SS-EN ISO 12006-2:2020)

fysiskt byggresultat (3.4.6) avsett att betjäna en funktion eller brukaraktivitet

byggd miljö (SS-EN ISO 12006-2:2020) förekommer även på följande sidor: