byggdel (SS-EN ISO 12006-2:2020)

del av byggnadsverk med en karakteristisk funktion, form eller läge

byggdel (SS-EN ISO 12006-2:2020) förekommer även på följande sidor: