bygghandlingsskede (Nationella Riktlinjer)

skede för projektering på detaljerad konstruktiv nivå

bygghandlingsskede (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: