byggherre (Boverket)

den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten

byggherre (Boverket) förekommer även på följande sidor: