bygginformationsmodellering BIM (SS-EN ISO 19650-1:2019)

användning av en delad digital representation av en byggd tillgång (3.2.8) för att möjliggöra utformnings-, bygg- och driftsprocesser för att utgöra ett pålitligt underlag för beslut

bygginformationsmodellering BIM (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: