byggnadsverkskomplex (SS-EN ISO 12006-2:2020)

samling av ett eller flera byggnadsverk (3.4.2) avsett att betjäna minst en funktion eller brukaraktivitet

byggnadsverkskomplex (SS-EN ISO 12006-2:2020) förekommer även på följande sidor: