CAD-ritning (SS-EN ISO 13567-1:1998)

valda delar av en CAD-modell presenterad på datorskärm eller på papper

CAD-ritning (SS-EN ISO 13567-1:1998) förekommer även på följande sidor: