CityGML (Nationella Riktlinjer)

öppen standardiserad datamodell och överföringsformat för tredimensionella modeller av byggnader och anläggningar, ägt av OGC

CityGML (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: