datalager (ISO/IEC 20924:2018)

långlivad lagringsplats för digitala data

datalager (ISO/IEC 20924:2018) förekommer även på följande sidor: