delplan för informationsleveranser TIDP (SS-EN ISO 19650-2:2019)

schema för informationsmängder och tidpunkter för leveranser för en uppgiftsgrupp

delplan för informationsleveranser TIDP (SS-EN ISO 19650-2:2019) förekommer även på följande sidor: