digital tvilling (Nationella Riktlinjer)

digital representation av ett fysiskt objekt, kopplad till detta via Sakernas internet (IoT)

digital tvilling (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: