förebyggande underhåll (SS-EN 13306:2010)

underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion

förebyggande underhåll (SS-EN 13306:2010) förekommer även på följande sidor: