förslagshandling (SS 32209:2021)

handlingar som innehåller översiktlig redovisning av ett byggnadverks utformning

förslagshandling (SS 32209:2021) förekommer även på följande sidor: