geodata landskapsinformation (Lantmäteriet)

data som beskriver företeelser och deras geografiska läge

geodata landskapsinformation (Lantmäteriet) förekommer även på följande sidor: