geodetiskt referenssystem (Nationella Riktlinjer)

metod för att ange läge på markytan baserat på valt sätt att omvandla jordens ojämnt sfäriska form till ett rätvinkligt koordinatsystem

geodetiskt referenssystem (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: