handling (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk)

dokument som i något avseende har juridisk betydelse

handling (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk) förekommer även på följande sidor: