identifierare (SS-EN 81346-1:2010)

attribut förknippat med ett objekt för att entydigt skilja det från andra objekt inom en angiven domän

identifierare (SS-EN 81346-1:2010) förekommer även på följande sidor: