informationsleverans (verb) (SS-EN ISO 19650-1:2019)

aktiviteten att möta ett informationskrav (3.3.2) eller delar därav