informationsmodell (SS-EN ISO 19650-1:2019)

uppsättning av strukturerade och ostrukturerade informationsmängder (3.3.11)

informationsmodell (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: