integrated concurrent engineering ICE (Nationella Riktlinjer)

metod för att skapa och utvärdera multidisciplinära VDC-modeller där många aktörer är inblandade

integrated concurrent engineering ICE (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: