integrated project delivery IPD (Nationella Riktlinjer)

integrerad leveransform av byggprojekt med fokus på
tidig samverkan mellan aktörer

integrated project delivery IPD (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: