klassificering (CoClass)

aktiviteten att skapa en klassifikation

klassificering (CoClass) förekommer även på följande sidor: