klassifikation (CoClass)

en gruppering av objekt baserat på minst en gemensam egenskap hos objekten

klassifikation (CoClass) förekommer även på följande sidor: