lager (SS-EN ISO 13567-1:1998)

organisatoriskt attribut för objekt i en CAD-datafil, använt för att separera data i syfte att hantera och kommunicera dessa data och för att kontrollera synligheten på datorskärmen och på utskrivna ritningar

lager (SS-EN ISO 13567-1:1998) förekommer även på följande sidor: