LandXML (Nationella Riktlinjer)

textbaserat filformat där olika objektsdata och objektstyper lagras i form av koordinatpunkter, längder, radier med mera

LandXML (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: