leveransgrupp (SS-EN ISO 19650-1:2019)

huvudutförare (3.2.3) och dennes underleverantörer

leveransgrupp (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: