leveransskede (SS-EN ISO 19650-1:2019)

del av livscykeln (3.2.10) för en tillgång (3.2.8) under vilken den utformas, produceras och överlämnas

leveransskede (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: