linjeobjekt (Nationella Riktlinjer)

långsträckt objekt bestående av ett eller flera raka och/eller bågformade segment

linjeobjekt (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: