livscykel (SS-EN ISO 19650-1:2019)

livet för en tillgång (3.2.8) från fastställandet av dess krav till slutet av dess användning, inkluderande dess idéstadium, utveckling, drift, underhåll och avveckling

livscykel (SS-EN ISO 19650-1:2019) förekommer även på följande sidor: