lokalt koordinatsystem (Nationella Riktlinjer)

metod i CAD-program för att ange position i rymden anpassat till det beskrivna objektet istället för till det globala koordinatsystemet

lokalt koordinatsystem (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: