metod (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk)

formaliserat sätt att utföra en viss åtgärd eller operation

metod (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk) förekommer även på följande sidor: