milstolpe för leverans (SS-EN ISO 19650-2:2019)

schemalagt förbestämt informationsutbyte

milstolpe för leverans (SS-EN ISO 19650-2:2019) förekommer även på följande sidor: