modellsamordning (Nationella riktlinjer)

process där CAD-modeller över olika system jämförs