placering (SS-EN 81346-1:2010)

avsett eller åstadkommet utrymme

placering (SS-EN 81346-1:2010) förekommer även på följande sidor: