planeringsskede (Nationella Riktlinjer)

process som syftar till att inventera behov och förutsättningar och formulera krav för ett byggresultat

planeringsskede (Nationella Riktlinjer) förekommer även på följande sidor: