point model (Bygghandlingar 90 Del 7)

geometric model consisting of point objects

point model (Bygghandlingar 90 Del 7) förekommer även på följande sidor: